Ang Unifor ay ang unyon para sa mga manggagawa sa bodega

Mag-sign up at makipag-ugnayan sa isang organizer ngayon.

Makipag-ugnayan sa Amin Matuto Pa

Ang mga manggagawa sa bodega at pamamahagi ay ginagawang mas mahusay ang kanilang mga trabaho kapag pinagsama nila ang kanilang lugar ng trabaho. Ang mas magandang sahod, seniority, patas at paggalang ay ilan lamang sa mga benepisyo ng pagsali sa Unifor.

Ang Unifor ay nagtataguyod at nagtatanggol sa mga karapatang pang-ekonomiya ng mga nagtatrabaho, kabilang ang: mas ligtas na mga lugar ng trabaho, ligtas na trabaho, sahod at mga benepisyo na nagbibigay ng isang disenteng pamantayan ng pamumuhay, at dignidad at paggalang sa isa't isa sa lugar ng trabaho.

Sa Unifor, sasali ka sa isa sa pinakamalaking unyon sa Canada, na kumakatawan sa libu-libong manggagawa sa bodega at logistik. Nakuha namin ang paggalang ng mga manggagawa sa buong Canada sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pinakamahusay na track record pagdating sa pakikipagnegosasyon sa mga kolektibong kasunduan sa ngalan ng mga manggagawa. Isang unyon para sa mga manggagawa ng mga manggagawa.

Mga Isyu at Oportunidad

Mga Isyu at Oportunidad

Ang pagsali sa Unifor ay ang unang hakbang upang mapabuti ang mga kondisyon sa pagtatrabaho sa anumang bodega.

Bakit Unifor

Bakit Unifor

Inilunsad ng Unifor ang kampanya ng Warehouse Workers Unite upang pagsama-samahin ang mga manggagawa sa bodega.

Mga video

Mga video

Manood ng mga video sa maraming wika para makita kung bakit ang Unifor ang tamang pagpipilian para sa mga manggagawa sa warehouse.

Handa ka na bang gumawa ng pagbabago sa iyong lugar ng trabaho?

Mag-usap tayo! Punan ang form upang maabot ang isang organizer ngayon.

Ang ibig sabihin ng unyon para sa mga manggagawa sa bodega ay: 

  • Higit na seguridad sa trabaho 
  • Patas na pag-iiskedyul at bayad na sick leave
  • Mga ipinapatupad na panuntunan para sa pagtugon sa mga isyu sa lugar ng trabaho, tulad ng diskriminasyon at panliligalig 
  • Pinahusay na mga proteksyon sa kalusugan at kaligtasan para sa lahat
  • At iba pa!

Tumawag nang walang bayad sa 1-888-214-0558

*Sa pamamagitan ng pag-click sa "Isumite", pumapayag kang makatanggap ng pana-panahong mga update mula sa Unifor. Maaari kang mag -unsubscribe anumang oras.